Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Szkoła Podstawowa z oddziałami klas 1 - 8 SP

Oddział Przedszkolny

Filia Szkoły na Słodyczkach

 Adres: 
Szkoła Podstawowa
w Nowem Bystrem
 

 Nowe Bystre 61,
 34-521 Ząb,
 Numer telefonu: 
 18 2071295 
 e-mail Szkoły:  

zsnbystre@op.pl

Przydatne informacje

Strona Główna

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha
w Nowem Bystrem

Za sprawą projektu „Wiem i potrafię” realizowanego przez Gminę Poronin w Szkole Podstawowej w Nowem Bystrem doposażona została pracownia komputerowa, będą miały miejsce zajęcia z programowania „Koduję i programuję”, przeprowadzone zostaną zajęcia  „Wsparcie na starcie” i wiele innych ciekawych zajęć.

Filmy na Dzień Babci i Dziadka nagrane

w naszych oddziałach przedszkolnych

Występ w Fiili na Słodyczkach

Od 1 do 19 marca trwają w naszej Szkole zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy 1 SP

Zapisy odbywają się w godzinach od 8 do 13.

Do zgłoszenia dziecka potrzebne są: 

Numer PESEL dziecka i dane o rodzinie (Adres zamieszkania, zameldowania dziecka),

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),

Adres zamieszkania i zameldowania rodziców oraz numer telefonu