HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W NOWEM BYSTREM

Szkoła  Podstawowa im. Bronisława Czecha 
w Nowem Bystrem

11 czerwca 2006 roku obchodziliśmy 140. rocznicę powstania szkoły w Nowem Bystrem oraz 40. rocznicę nadania Szkole Podstawowej imienia Bronisława Czecha. Z okazji tych wydarzeń został szkole nadany i uroczyście poświęcony sztandar oraz poświęcono dwie tablice upamiętniające te uroczystości. Znajdują się one przy wejściu do szkoły. 
 W 2016 roku nasza Szkoła obchodziła 150 rocznicę powstania Szkoły oraz 50-lecie nadania imienia Bronisława Czecha. Funkcję dyrektora szkoły od roku 1959 pełniły następujące osoby: 
- w latach szkolnych 1959 - 1978 mgr Władysław Sikora 
- w roku szkolnym 1978 - 1979 Krystyna Moskal 
- w roku szkolnym 1979 - 1980 Janina Skupień 
- w latach szkolnych 1980 - 1985 mgr Władysław Sikora 
- w latach szkolnych 1985 - 1987 Jan Otręba 
- w latach szkolnych 1987 - 1992 mgr Małgorzata Matuszewska 
-w latach szkolnych 1992- 2018  mgr inż. Jan Puciło

- od 1 września 2018 roku do 2023 r - mgr Marcin Dyląg

od 1 września 2023 r mgr Anna Bartol

 

 

 

 

 

 

Strona Główna

"Za czasów najmiłościwiej panującego nam cesarza Franciszka Józefa I, cesarza Austryi, króla Węgier i.t.d. i.t.d. założoną została szkółka parafialna w Nowem Bystrem." 
Tak brzmią pierwsze słowa najstarszej kroniki szkolnej, która znajduje się w naszej szkole. Początek założenia szkoły w naszej wsi datuje się na około 1865 rok. Pierwszym pracownikiem był Jan Kasprzak - rozpoczął on swą pracę około 1865 roku, w roku 1866 zastąpił go Józef Body, który uczył młodzież przez siedem lat w domach: Reginy Staszel (Jankuli),Wojciecha Staszla (Brzegi) i Jana Molka (Szymaniaka lub Malika). Tak wyglądała nauka do roku 1884, kiedy to nadzór nad szkołą został oddany Radzie Szkolnej. Rada ta w dniu 14 września 1884 roku mianowała na nauczyciela jednoklasowej szkoły w Nowem Bystrem pana Jakuba Bieniarza. Z kroniki dowiadujemy się również, iż od roku 1886 nauka religii w szkole odbywała się regularnie - trzy razy w tygodniu. Młodzież uczyła się w małej "izbie na organistówce". W 1887 roku na wiosnę przystąpiono do budowy szkoły, a 28 listopada 1887 roku młodzież szkolna po nabożeństwie i poświęceniu budynku przez księdza Leopolda Brosiga rozpoczęła naukę w swojej nowej szkole. Nauka w szkole przebiegała bez większych problemów, aż do wybuchu I wojny światowej. W dniu 1 sierpnia 1914 roku został powołany do wojska tutejszy kierownik szkoły pan Stanisław Mróz. W związku z wybuchem wojny i wkroczeniem nieprzyjaciół na ziemię galicyjską nauka nie rozpoczęła się w normalnym czasie, tj. we wrześniu. 
Rok szkolny 1914/1915 rozpoczęto dopiero 8 października 1914 roku. Wkrótce jednak z obawy przed inwazją wrogów zamknięto szkołę. Nauka ponownie rozpoczęła się 10 grudnia i trwała bez przerwy do 30 czerwca 1915 roku. Na czas wojny dyrektorem została pani Władysława Piechowiczowa. Naukę religii prowadził ksiądz Michał Czerwiński. Przez cały czas trwania wojny nauka przebiegała bez problemów, poza dwumiesięczną przerwą, która spowodowana była epidemią choroby, tzw. "hiszpanki". 
Z końcem listopada 1918 r. rozpoczęto naukę już w Wolnej Niepodległej Polsce. 
     W latach dwudziestolecia międzywojennego nauka w szkole odbywała się bez zakłóceń. Każdy rok szkolny rozpoczynał się i kończył uroczystą mszą świętą. W kronice pod datą 12 maja 1935 roku znajduje się notatka o śmierci i pogrzebie Józefa Piłsudskiego: "Pierwszego Marszałka, Wodza i Wychowawcy Narodu". Dowiadujemy się również, iż "w pogrzebie, który odbył się 18 maja 1935 roku w Krakowie, wzięło udział 6 obywateli z tutejszego przysiółka". 
     Niestety w kronice brak dalszych zapisów i nie wiemy jak przebiegała nauka w szkole w latach od września 1937 roku do czerwca 1943 roku. Z zapisków dowiadujemy się, że na przełomie października i listopada 1943 roku żołnierze niemieccy zastrzelili 37 osób z naszej wsi. Ciała rozstrzelanych "bez trumien i pogrzebu" pochowane zostały w zbiorowych mogiłach na tutejszym cmentarzu. 
     Po upadku Powstania Warszawskiego do Nowego Bystrego trafiło 7 rodzin. Z tego powodu do szkoły zaczął uczęszczać mały warszawianin - Janek Głowacki. W dniu 20 stycznia 1945 roku do wsi dotarła wiadomość, że "front coraz bliżej, a wojska radzieckie dochodzą już do Zakopanego". 
     Dzień wolności przyszedł nagle, ale nie było to całkowite wyzwolenie, gdyż teraz we wsi stacjonowało wojsko rosyjskie. Z powodu zepsutego mostu na Dunajcu "robiło się głodno, bieda zaczyna zaglądać ze wszystkich stron". 
     Niestety o samej chwili wyzwolenia nic nie napisano w kronice. Brak też zapisków z lat 1949-1954. 
     Zapiski za lata 1955-1956 są bardzo szczegółowe i obejmują współpracę z miejscowym społeczeństwem, Polskimi Kolejami Linowymi, które finansowo pomagały szkole. 
     W ten sposób kończy się pierwsza, a zarazem najstarsza kronika naszej szkoły. Druga kronika rozpoczyna się od roku 1964, ale niestety już nie pisana jest tak szczegółowo. Dowiadujemy się z niej, iż 10 października 1964 roku została oddana do użytku zbudowana w czynie społecznym droga Ratułów - Nowe Bystre. To wydarzenie miało duży wpływ na poprawę warunków życia tutejszej ludności. Poza tym dowiadujemy się, że do dnia 5 listopada 1966 roku trwała rozbudowa szkoły. "W wyniku rozbudowy szkoła zyskała 6 sal lekcyjnych, sanitariaty, zastępczą salę gimnastyczną, kuchnię i mieszkanie służbowe. Równocześnie nadano szkole imię Bronisława Czecha. 29 czerwca 1970 roku w Nowem Bystrem szalała powódź. Była ona wynikiem oberwania się chmury nad Gubałówką. Woda wyrządziła ogromne straty w mieniu ludności zabierając drzewo, deski, niszcząc domy, piwnice oraz zamieniając łąki i ogrody "w kamieńce i wymuliska". Po dwóch godzinach woda opadła. 
     5 marca 1972 roku przystąpiono do dalszej rozbudowy szkoły. W ciągu miesiąca rozebrano stary drewniany budynek szkolny. 1 grudnia 1973 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku szkolnego nowej części budynku. 
     Od roku 1974 kronika szkoły przestaje być pisana w sposób szczegółowy, pozostałe części zapisków zawierają już tylko notki o wycieczkach szkolnych, imprezach (np. ślubowanie klas pierwszych, dzień nauczyciela, zakończenie roku szkolnego). Wszystko to udokumentowane jest zdjęciami. 

   Wszystkie wcześniejsze zapiski pochodziły z kronik naszej szkoły, a teraz trochę z historii najnowszej poczynając od 1997 roku. Wielkim wydarzeniem w roku 1997 był zakup do szkoły pierwszego komputera, który został zainstalowany w dniu 25 listopada 1997 roku w sekretariacie szkoły. W niedługim czasie, bo już 11 grudnia tego samego roku zakupiono drugi, a następnie 22 grudnia trzeci komputer. Obydwa komputery miały służyć uczniom i znalazły swoje miejsce w czytelni. W dniu 1 września 1999 roku zgodnie z nową reformą przy Szkole Podstawowej utworzono Gimnazjum. W grudnie 2000 roku Szkoła Podstawowa otrzymała 10 komputerów i została utworzona szkolna pracownia internetowa - wykonała ją Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. W grudniu 2000 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość 135-lecia powstania szkoły w Nowem Bystrem. Uroczystość ta została połączona ze spotkaniem dawnych i obecnych pracowników szkoły. 26 września 2001 roku poszerzono pracownie komputerową o dalsze 10 komputerów tym razem z przeznaczeniem dla Gimnazjum. Szkoła otrzymała także drukarkę, ksero i skaner. 
W dniu 1 września 2002 roku powstał Zespół Szkół w Nowem Bystrem, tj. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 
Od 31.05.2006 r. w szkole działa pracownia komputerowa wpółfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny oraz organ prowadzący szkołę
- Gminę Poronin. 
Otrzymaliśmy dziesięć stanowisk uczniowskich, serwer, laptop z projektorem multimedialnym, skaner oraz drukarkę laserową.

O nas

Stroną internetową Szkoły administrują nauczyciele:

Katarzyna Stoch i Paweł Garbacz

Przydatne informacje

 Adres: 
Szkoła Podstawowa
w Nowem Bystrem
 

 Nowe Bystre 61,
 34-521 Ząb,
 Numer telefonu: 
 18 2071295 
 e-mail Szkoły:  

szkolanowebystre@poronin.pl

Szkoła Podstawowa z oddziałami klas 1 - 8 SP

Oddział Przedszkolny

Filia Szkoły na Słodyczkach

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Pytanie

       na

śniadanie

Do Hymnu