Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha
w Nowem Bystrem

Wychowawcy klas:

Oddział przedszkolny  Alicja Słowik

Klasa 1 SP Kornelia Suszalska

Klasa 2 SP Dorota Kulesza Libera

Klasa 3 SP  Marta Marduła

Klasa 4 SP Radosław Radosz

Klasa 5 SP Małgorzata Kozieł

Klasa 6 SP Sabina Nosal 

Klasa 7 SP Katarzyna Stoch 

Klasa 8 SP Maciej Haras

 

 

Filia Słodyczki

Oddział przedszkolny Anna Cyrwus 

Klasa 1 SP Ewelina Waksmundzka

Klasa 2 SP Małgorzata Gądek

Klasa 3 SP Paulina Nędza

 

Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem

Grono Pedagogiczne:

 

Dyrektor                    Marcin Dyląg

Wicedyrektor          Iwona Stokłosa

Sekretarz            Małgorzata Bubla

 

Nauczyciel                                 Przedmiot

     

Dyląg Marcin                                        Wychowanie fizyczne,

                                                                      Koło dyscyplin lekkoatletycznych

Stokłosa Iwona                                    Pedagog Szkolny ,

                                                                      Wychowanie do życia rodzinie                     

Bafia Teresa                                           Geografia, Doradztwo zawodowe

Cyrwus Anna                                       Edukacja przedszkolna

Firczyk Marta                                       Język angielski, Opiekun świetlicy

Garbacz Paweł                                    Informatyka, Bibliotekarz

Gądek Małgorzata                            Edukacja wczesnoszkolna

Górz Smagacz Maria                        Religia, Logopedia

Haras Maciej                                         Wychowanie fizyczne,                                                  

Koło turystyczno-krajoznawcze

Klimowska Agata                               Biologia, Chemia, Przyroda

Kozieł Małgorzata                            Język angielski,

                                                                      Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Kulesza Libera Dorota                    Muzyka, Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                     Zajęcia rozwijające kreatywność

Marduła Marta                                   Język niemiecki,

                                                                      Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                     Zajęcia rozwijające kreatywność

Nędza Paulina                                     Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                     Opiekun świetlicy,

                                                                    Zajęcia rozwijające kreatywność

Nosal Sabina                                      Język polski, Zajęcia teatralne,

                                                                   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

                                                                   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Piszczór - Malacina Barbara    Plastyka,  Technika

Radosz Radosław                            Język polski, Historia, Logopedia

Różak Robert                                     Fizyka

Słowik Alicja                                       Edukacja przedszkolna

Stoch Katarzyna                               Matematyka,  Robotyka

                                                                   Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Suszalska Kornelia                         Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                   Zajęcia rozwijające kreatywność

Waksmundzka Ewelina              Edukacja wczesnoszkolna,

                                                                 Zajęcia rozwijające kreatywność

Winiarczyk Lech                            Edukacja dla bezpieczeństwa,

                                                                 Wiedza o społeczeństwie

 

 

                             

 
 

 

 

Strona Główna

Przydatne informacje

 Adres: 
Szkoła Podstawowa
w Nowem Bystrem
 

 Nowe Bystre 61,
 34-521 Ząb,
 Numer telefonu: 
 18 2071295 
 e-mail Szkoły:  

zsnbystre@op.pl

Szkoła Podstawowa z oddziałami klas 1 - 8 SP

Oddział Przedszkolny

Filia Szkoły na Słodyczkach

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Pytanie

       na

śniadanie

Do Hymnu